Europese Bruine Beer

Het uiterlijk van de europese bruine beer.


De Europese bruine beer heeft over het algemeen een bruine vacht. Maar het kan variëren van lichtgelig tot zwart. De oren van de beer zijn klein en rond. De staart is heel erg kort van de Europese bruine beer, slechts 6 tot 21 milimeter.
Kop van de Europese Bruine Beer
Europese Bruine Beer staand op achterpoten
Het mannetje bij de europese bruine beer is groter dan het vrouwtje. Ze kunnen gemiddeld 170 tot 280 centimeter lang worden. En wegen ongeveer 100 tot 315 kilo. Terwijl het vrouwtje "maar" 60 tot 200 kilo kan wegen. In Nederland is de bruine beer ongeveer 800 jaar geleden uitgestorven.

Europese bruine beer, het leefgebied en voedsel


In Oost-Europa breiden de populaties zich uit. Terwijl er in West-Europa nog maar 6 kleine populaties voorkomen. Dit komt door de inperking van zijn leefgebied en door de mens, die op hem jaagt. De beer heeft de voorkeur voor gebieden waar de mens hem niet stoort, zoals afgelegen berggebieden. Hij begeeft zich regelmatig in open gebieden zoals, alpenweiden en toendra's, maar komt toch vooral voor in gemengde bossen.De bruine beer leeft solitair, maar de territoria kunnen elkaar overlappen. Territoria van meerdere vrouwtjes bevinden zich meestal in die van een volwassen mannetje.
Jagende Europese Bruine Beer
Etende Europese Bruine Beer
De europese bruine beer staat bekend als een omnivoor.Hij heeft een heel uitgebreid menu met voornamelijk plantaardig voedsel. Dit bestaat uit noten, grassen, vruchten, boombast, wortels, kruiden en honing. Het dierlijke voedsel van de beer bestaat uit insecten, larven en aas. Maar de beer kan ook hoefdieren van schapen tot elanden grijpen. Gemiddeld loopt de bruine beer 5 tot 6 kilometer per uur, maar hij kan wel 50 tot 60 kilometer per uur halen.

Voortplanting van de Eruopese bruine beer


De beren zijn rond 5 jaar geslachtsrijp. De paartijd is van mei tot juni, de bevruchting wordt 4,5 tot 7 maanden uitgesteld. Na een draagtijd van ongeveer 60 dagen worden 1 tot 3 jongen geboren tijdens de winterslaap, in januari of februari. De jongen zijn kaal en blind bij de geboorte en wegen ongeveer 350 gram. Er zit meestal een jaar of 3 tussen twee worpen. Broers en zussen kunnen soms tot 2 jaar met elkaar optrekken nadat ze hun moeder hebben verlaten. In het wild kunnen ze ongeveer 30 jaar oud worden, terwijl ze in gevangenschap 50 jaar oud kunnen worden.
Europese Bruine Beer met jongen

Bekijk ook mijn andere website: SandraSieraden.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door VoordeelHoster