Panter Territorium

De keuze


De panter heeft geen duidelijke voorkeur voor een bepaald milieu. Als hij er maar voldoende drinkwater tot zijn beschikking heeft en de plaatselijke wildstand hem genoeg buit oplevert. Dan kan de panter zich aanpassen aan zeer uiteenlopende levensomstandigheden. Daarom leeft hij net zo graag in tropische wouden of oeverbossen die waterlopen omzomen, want de panter kan heel goed zwemmen, als in struiksavannen of rotsachtige halfwoestijnen. De omvang van het territorium dat de panter bezet, is afhankelijk van het voedselaanbod ervan.
Panter
Panter

Eigen territorium


Elk vrouwtje bewoont haar eigen territorium, dat ze tegen schendingen door soortgenoten van dezelfde sekse verdedigt.De mannetjes hebben veel grotere territoria waarin verschillende vrouwtjes hun territorium gedeeltelijk of geheel kunnen hebben. Dit kan zonder dat de vrouwtjes echt inbreuk maken op het territorium van het mannetje.

Afbakenen


Elke panter bakent zijn eigen territorium af met geurvlagen die voor soortgenoten zijn bedoeld. De panters besproeien diverse goed zichtbare punten in hun territorium, zoals stronken, takken en boomstammen, met een naar achteren gerichte, krachtige straal urine. Door deze aan de rand van het territorium aangebrachte merktekens zijn de dieren in staat met elkaar te communiceren, meestal om elkaar te mijden maar zo nodig ook om elkaar op te zoeken. Voor dit onderlinge contact beschikt de panter niet alleen over geurmerken, ook het gehoor en gezichtsvermogen zijn van belang. De geurvlagen van urine gaan vaak gepaard met merktekens die met de klauwen in stammen worden gekrast.
Panter

Bekijk ook mijn andere website: SandraSieraden.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door VoordeelHoster