Panter Voortplanting

Voortplantingsseizoen


Het ligt eraan waar de panter zijn biotoop heeft, indien er sprake is van seizoenen, dan is ook de voortplanting daar aan gebonden. Zo begint de bronsttijd in Mantsjoerije en in het Russische deel van het Verre Oosten in januari of februari. In de tropische gebieden van Afrika en India kunnen paringen en geboorten op elk moment van het jaar plaatsvinden. De bronsttijd en de tijd waarin de welpen worden grootgebracht onderbreken het eenzame bestaan van de panter. Ook na de bronst blijft het paartje soms nog kort bij elkaar.
Panter
Panter

Bronstcycli


De bronstcycli van het vrouwtje duren gemiddeld anderhalve maand. Maar slechts vanaf enkele dagen vóór de werkelijke ei-sprong produceert ze een verhoogde hoeveelheid geslachtshormonen in haar urine en dat gedurende 6-7 dagen. De mannetjes in haar omgeving worden hierdoor op de hoogte gesteld van haar ontvankelijkheid en kunnen toenadering gaan zoeken. Wanneer zich meerdere aanbidders melden,zal er een strijd ontbranden waaruit een winnaar zal komen. Vervolgens vinden er meerdere paringen plaats.

De welpen


Na ongeveer drie maanden (na 90-105 dagen) zoekt de toekomstige moeder een veilige schuilplaats voor het werpen. Een holle boom, rotsspleet, dicht struikgewas of een onder een rots uitgegraven hol kunnen hiervoor uitstekend dienst doen. Ze kan 1-6 welpen werpen maar meestal zijn het er 2-3. Bij de geboorte zijn hun zintuigen weinig ontwikkeld en de ogen zijn nog gesloten. Hierdoor zijn ze bijzonder kwetsbaar. De welpen wegen 500-700 gram. De eerste dagen blijft de moeder vrijwel constant bij hen om ze warm te houden, te beschermen en te voeden.De plaats die ze heeft uitgekozen voor het werpen blijkt dus van cruciaal belang. Hoe rijker de omgeving is aan wild, hoe korter ze haar welpen alleen hoeft te laten en hoe minder risico haar welpen lopen. De welpen groeien heel snel, na 10 dagen openen ze hun ogen en na 3 maanden worden ze gespeend
Panter
Panter
Als echte roofdieren beginnen ze al gauw vlees te eten, maar ze blijven nog bij hun moeder drinken tot de zoogperiode helemaal is afgelopen. Ze beginnen hun moeder steeds vaker te volgen als ze op jacht gaat, wagen zich steeds verder van het hol en leren zelf jagen. Na 5-6 maanden slagen ze erin om zelf kleine roofdieren te vangen, maar ze blijven nog afhankelijk van hun moeder tot een leeftijd van ongeveer 1,5-2. Als de jonge panters eenmaal zelfstandig zijn gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Een vrouwtje dat welpen grootbrengt wacht bijna 2 jaar voordat ze zich weer voortplant. De welpen zijn niet eerder dan na minstens 3 jaar geslachtsrijp.

Bekijk ook mijn andere website: SandraSieraden.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door VoordeelHoster