Vos Territorium

De keuze


Er zijn drie factoren van belang voor de keuze van territorium voor de vos: dekking, nestgelegenheid en voedsel.Ze hebben het liefst een landschap met bosjes, heggen, ruigten en struiken. Open vlakten zijn minder aantrekkelijk.Het dier moet zich kunnen schuilhouden. De vos heeft wel de mogelijkheid nodig om een burcht te graven voor zijn jongen. Konijnenholen worden daar het meest voor gebruikt.In Nederland komt de vos voor op alle hogere delen:Drenthe, Overijssel, Gelderland, de Utrechtse Heuvelrug, Noord-Brabant en Limburg.De mannetjes slapen het hele jaar bovengronds op een beschutte plaats, bijvoorbeeld onder dicht struikgewas. De wijfjes gebruiken een ondergrondse hol, de zogenaamde burcht.Als de vrouwtjes drachtig zijn of een kleine jongen hebben, verblijven ze ook ondergronds.
Vos
Vos

Afbakenen


In de natuur bakent de vos een territorium af met urine, uitwerpselen , die op een goed zichtbare plaats worden gedeponeerd, en met scherp ruikende geurafscheidingen uit speciale klieren. De afscheiding vertelt voorbijkomende vossen iets over het geslacht, de sociale status, de hiërarchische positie en de plaats van de vos, die op deze wijze zijn territorium heeft afgebakend. Aan weerszijden van de staart heeft de vos geurklieren. Een paar geurklieren bevindt zich bij de anus. Boven de staartwortel bevindt zich eveneens een klier. De afscheiding van deze klier zou de geur van viooltjes hebben en wordt daarom viooltjesklier genoemd. Ook tussen de tenen aan de voorpoten heeft de vos klieren.

Bekijk ook mijn andere website: SandraSieraden.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door VoordeelHoster