Vos Voortplanting

De voortplanting


De paartijd van vossen valt ruwweg rond de jaarwisseling met een uitloop tot eind februari. Gedurende een aantal dagen volgt het mannetje nauwlettend het vrouwtje daarmee verhinderend dat een andere vos zijn kans schoon ziet en ook met "zijn" vrouwtje paart. Evenals bij de meeste andere hondachtigen is de paring een vrij langdurige aangelegenheid waarbij de beide partners na de paring nog enige tijd aan elkaar vast blijven zitten.
Vos
Vos

De welpen


Na een draagtijd van ongeveer 53 dagen worden eind maart / begin april in een burcht de jongen geboren. Meestal zijn dat er 4 tot 6. Grotere worpen (tot 14 jongen) kunnen echter ook voorkomen. Het aantal welpen in een worp is afhankelijk van onder andere de stabiliteit binnen de populatie en heeft te maken met de sterftekans van de dieren. De jongen uit een klein nest zijn gemiddeld beter doorvoed en zwaarder dan jongen uit een groot nest. Dit is een voordeel bij het veroveren van een eigen leefgebied.
Na een dag of twaalf gaan de oogjes van de jongen open en na drie tot vier weken wagen ze zich voor de eerste keer buiten het hol. Rond die tijd verhuizen ze meestal ook naar een groter hol. Ongeveer 40% van de jongen sterft al voordat ze rond september / oktober zelfstandig zijn. Vossen die de leeftijd van zelfstandigheid wel bereiken hebben daarna gemiddeld nog ongeveer 1,5 jaar te leven.
Vos

Bekijk ook mijn andere website: SandraSieraden.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door VoordeelHoster