Slechtvalk (roofvogel)

Uiterlijk


De slechtvalk is een forse valk. De wangen zijn wit en er is een duidelijke donkere baardstreep zichtbaar. Deze baardstreep is typisch voor alle valkachtigen. De snavel van de slechtvalk is blauw-zwart en al vanaf de snavelbasis gekromd. De poten zijn geel. De vleugels van de slechtvalk zijn lang en spits. De rug is donkergrijs van kleur en de onderzijde is vaalwit met fijne donkere dwarsbanden. De jongen zijn eerst bruin voordat ze de kleuren van de volwassen vogels aan nemen.
Slechtvalk
Slechtvalk
Het vrouwtje is duidelijk groter en zwaarder dan het mannetje zoals bij de meeste roofvogels. Dit kan soms wel tot 30% zijn. Met een lengte van 46 tot 54 cm kan het vrouwtje 900 tot 1300 gram wegen. De spanwijdte van het vrouwtje is 104 tot 113 cm. Het mannetje kan met een lengte van 38 tot 46 cm slechts 600 tot 750 gram wegen. De spanwijdte van het mannetje is 90 tot 100 cm.

Leefgebied en voedsel


De slechtvalk is te vinden in Azië, Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en ook in Australië. In Europa leven ongeveer 5000 paren van de slechtvalk en behoort daardoor tot de beschermde vogels. De slechtvalk geeft de voorkeur aan open gebieden, zoals heide en moerasgebieden. Ook in halfwoestijnen en steppen is de slechtvalk te zien.
Slechtvalk
Slechtvalk
De slechtvalk heeft diverse technieken voor het jagen. Door hoog in de lucht zweven en ineens omlaag te duiken of via een verassingsaanval waarbij hij laag over de grond de prooi ineens van onderaf aanvalt. De slechtvalk is specialist in het vangen van allerlei soorten vogels die hij in de vlucht uit de lucht vangt. De grootte van het jachtgebied van de slechtvalk ligt tussen de 40 en de 200 vierkante kilometer. Het hoofdvoedsel van de slechtvalk bestaat uit vogels van leeuwerik en graspieper tot houtduif en moerassneeuwhoen. In de winter voeden ze zich hoofdzakelijk met meeuwen, steltlopers en eenden.

Voortplanting


De slechtvalk is geslachtsrijp op een leeftijd van 3 jaar. De valk heeft 1 broedsel per jaar en legt dan 3-4 witachtige eieren met roodbruine spikkels. De broedtijd van de slechtvalk is in de maanden maart tot mei.Na ongeveer 29 tot 32 dagen komen de eieren uit. De kuikens verblijven 35 tot 42 dagen in het nest. De slechtvalk bouwt zelf geen nest, maar kiest bij voorkeur een plekje uit op een rots of een nis in een oud gebouw. Er zijn ook slechtvalken die in bomen broeden, vaak wordt hier dan een oud verlaten nest voor gebruikt. Jongen van een valk die in een boom zijn geboren, hebben vaak ook de voorkeur voor een nest in een boom.
Slechtvalk

Bekijk ook mijn andere website: SandraSieraden.nl

Deze website is mede mogelijk gemaakt door VoordeelHoster